13 listopadu, 2018

Přihláška na parkour workshop

Kde: Krašovská aktivity centrum Plzeň

Zadejte celou adresu trvalého bydliště, která bude použita jako fakturační adresa (ulice, č.p., město, PSČ).
Na tuto emailovou adresu vám bude zaslána rekapitulace přihlášky a následně také faktura.
V případě vyzvednutí jinou osobou než zákonnými zástupci dítěte, uveďte, prosím, v následují kolonce jméno a vztah k dítěti, popř. také telefon na tuto/tyto osoby.
Všichni účastníci lekcí i workshopů jsou povinni dodržovat Vnitřní řád Parkour Academy. Odesláním přihlášky dává zákonný zástupce souhlas s jeho zněním a dává najevo, že se s ním seznámil a zároveň poučil i své dítě.