20 prosince, 2017

PARKOUR ACADEMY

PŘIHLÁŠKA     Rozpis časů parkourových kroužků ZDE.  

Tréninky ve šk. roce 2019/2020 začnou 16.září. Všichni přihlášení obdrží informaci o skupině, fakturu a členskou přihlášku do 13.9.2019.

Parkour je sportovní disciplína francouzského původu, jejímž základem je schopnost dostat se z bodu A do bodu B (a také umět se dostat zpět) bezpečně, plynule a účinně (efektivně) za použití vlastního těla. Pomáhá v překonávání libovolných překážek v okolním prostředí – od větví přes kameny a skály až po zábradlí a betonové zdi – a může být provozován jak ve městě, tak na venkově. Parkour se zaměřuje na trénink účinných pohybů a rozvoj těla a mysli, aby se člověk ve všech situacích (a především kritických) uměl pohybovat klidně a sebejistě.

Proč Parkour Academy Plzeň?

  • Profesionální sportovní klub parkouru v Plzni, členská organizace České gymnastické federace
  • Děti jsou rozřazováni do skupin dle věku a svých skutečných pohybových schopností.
  • Na konci každého školního roku probíhají výkonnostní zkoušky a prezentace pro rodiče – výkonnostní stupně ZDE.
  • Tréninky za pěkného počasí probíhají venku v největším outdoor parku v ČR a na skutečných překážkách, v zimě a za nepřízně počasí se využívá zázemí v Aktivity centru Krašovská Plzeň (Krašovská 30, Plzeň-Lochotín).

Postup přihlášení dítěte:

  • on-line přihláška člena, kde si zvolíte předběžně skupinu pro své dítě dle věku nebo dosaženého výkonnostního stupně (Basic, Light, Drill, Hardcore), seznámení s Vnitřním řádem Parkour Academy.
  • potvrzení skupiny a času tréninku, rozeslání faktur za členské příspěvky, splatnost do 30.9. daného roku, popř. při pololetních platbách je 2. část členského příspěvku splatná do 28.2.
  • přezkoušení nových dětí hlásících se do skupiny Light (noví členové Parkour Academy, netýká se stávajících členů, pokud složili úspěšně zkoušky v červnu předchozího šk. roku) – zkoušky v 1. polovině září – přezkoušení dětí na výkonnostní pásky do skupin dle jejich výběru – pozvánku s termínem a časem obdrží všichni přihlášení e-mailem v dostatečném předstihu.
  • přinést  podepsanou vytištěnou přihlášku člena, nutný podpis alespoň 1 zákonného zástupce. Přihlášku obdržíte mailem, vytisknete a podepsanou přinesete na 1. trénink.
  • doložení potvrzení od lékaře *), že je dítě schopno se takovéto sportovní aktivity zúčastnit na 1. tréninku.
  • členství je platné do odvolání, tedy budete automaticky obesíláni s výzvou k úhradě členského příspěvku na další rok, již není nutné opětovně vyplňovat přihlášku člena.
Trénink Light

*) Potvrzení od lékaře: Každý člen Parkour Academy Plzeň, který není vrcholovým sportovcem nebo žákem zařazeným do sportovní školy, má povinnost si zajistit alespoň lékařskou prohlídku předepsanou pro školní tělesnou výchovu a sport u dětského lékaře. Jinak by bylo nutné dle požadavků vyhlášky č. 391/2013 Sb. mít platnou lékařskou prohlídku od tělovýchovného lékaře. Potvrzení stačí i na výměnném poukazu nebo je možné použít tento formulář: Zadost_posudek.

Cvičíme na překážkách od společnosti Improve Yourself.