Prosinec 20, 2017

PARKOUR ACADEMY

      

1. pololetí šk. roku 2018/2019 – tréninky začínají v pondělí 24.9.2018.

PŘIHLÁŠKA     Rozpis časů parkourových kroužků ZDE.

Co je parkour?  

Parkour je sportovní disciplína francouzského původu, jejímž základem je schopnost dostat se z bodu A do bodu B (a také umět se

dostat zpět) bezpečně, plynule a účinně (efektivně) za použití vlastního těla. Pomáhá v překonávání libovolných překážek v okolním prostředí – od větví přes kameny a skály až po zábradlí a betonové zdi – a může být provozován jak ve městě, tak na venkově. Parkour se zaměřuje na trénink účinných pohybů a rozvoj těla a mysli, aby se člověk ve všech situacích (a především kritických) uměl pohybovat klidně a sebejistě.

Proč Parkour Academy?

 • Jediná profesionální škola parkouru v Plzni.

  Trénink Light

 • Děti budou rozřazené do skupin dle věku a svých skutečných pohybových schopností.
 • Na konci každého školního roku výkonnostní zkoušky a prezentace pro rodiče – výkonnostní stupně ZDE.
 • Tréninky za pěkného počasí venku v outdoor parku a na skutečných překážkách, v zimě a za nepřízně počasí zázemí v novém Aktivity centru Krašovská (Krašovská 30, Plzeň-Lochotín).

Postup přihlášení dítěte:

 1. on-line přihláška, kde si zvolíte předběžně skupinu pro své dítě dle věku (Basic, Light, Drill).

  Trénink Light

 2. potvrzení skupiny a času tréninku, rozeslání faktur s 10 denní splatností
 3. přezkoušení nových dětí (noví členové Parkour Academy, netýká se stávajících členů, pokud složili úspěšně zkoušky v červnu předchozího šk. roku) – zkoušky v 1. polovině září – přezkoušení dětí na výkonnostní pásky do skupin dle jejich výběru – pozvánku s termínem a časem obdrží všichni přihlášení e-mailem v dostatečném předstihu.
 4. doložení potvrzení od lékaře *), že je dítě schopno se takovéto sportovní aktivity zúčastnit na 1. tréninku.

Vnitřní řád Parkour Academy

*) Potvrzení od lékaře: Každý člen Parkour Academy, který není vrcholovým sportovcem nebo žákem zařazeným do sportovní školy, má povinnost si zajistit alespoň lékařskou prohlídku předepsanou pro školní tělesnou výchovu a sport u dětského lékaře. Jinak by bylo nutné dle požadavků vyhlášky č. 391/2013 Sb. mít platnou lékařskou prohlídku od tělovýchovného lékaře. Potvrzení stačí i na výměnném poukazu nebo je možné použít tento formulář: Zadost_posudek.