Únor 16, 2018

O NÁS

Organizace Akademie volnočasových a vzdělávacích aktivit (dále jen AVVA) vznikla transformací ze Spolku Rytíře Krušníka (dále jen SRK) v roce 2018. SRK vznikl začátkem roku 2013 jako občanské sdružení „Rytíř Krušník“. Jeho členové, kteří se rozhodli spojit pod hlavičkou sdružení, patří mezi zkušené výchovné pracovníky s mnoha lety pedagogické a zejména tábornické praxe a pracovníky z oblasti bezpečnostně právní problematiky.

Hlavním zájmem AVVA je celoroční práce s dětmi a mládeží, která je zaměřená na organizování volnočasových aktivit s cílem přivést děti a mládež do přírody, vést je ke sportovním a branným aktivitám, probudit jejich zájem o záchranářství, historii a být její aktivní součástí a to vše v úmyslu pomoci jim při budování lepších sociálních vztahů. AVVA pořádá letní i zimní pobytové tábory pro děti a příměstské tábory pod značkou „Pinokijo“ (Více o táborech na www.taborpinokijo.cz). Dále také organizujeme s našimi lektory parkouru Parkour Camp. Mezi další naše aktivity patří organizování zájmových kroužků pro děti a mládež, se specializací na parkourové kroužky (Parkour Academy). Kroužky probíhají v Plzni. Dále se věnujeme vzdělávání zejména táborových pracovníků a pořádáme např. také semináře sebeobrany. Více o našich aktivitách se dočtete zde na našich webových stránkách www.avva.cz.

AVVA má sídlo v Plzni na adrese Skupova 4a, PSČ 301 00. SRK byl ještě jako občanské sdružení dne 22.2.2013 registrován Ministerstvem Vnitra ČR pod č.j. VS/1-1/92120/13-R. V současné době je SRK veden pod sp. zn. L 6563 u Krajského soudu v Plzni.

Od  června roku 2013 jsme členem Plzeňské krajské rady dětí a mládeže z.s.