16 února, 2018

O NÁS

Organizace Akademie volnočasových a vzdělávacích aktivit, z. ú. (dále jen AVVA) vznikla transformací ze Spolku Rytíře Krušníka (dále jen SRK) v roce 2018. SRK vznikl začátkem roku 2013 původně jako občanské sdružení „Rytíř Krušník“. Jeho členové, kteří se rozhodli spojit pod hlavičkou sdružení, patří mezi zkušené výchovné pracovníky s mnoha lety pedagogické a zejména tábornické praxe a pracovníky z oblasti bezpečnostně právní problematiky.

Hlavním zájmem AVVA je celoroční práce s dětmi a mládeží, která je zaměřená na organizování volnočasových aktivit s cílem přivést děti a mládež do přírody, vést je ke sportovním a branným aktivitám, probudit jejich zájem o záchranářství, historii a být její aktivní součástí a to vše v úmyslu pomoci jim při budování lepších sociálních vztahů.

AVVA pořádá letní i zimní pobytové tábory pro děti a příměstské tábory pod značkou „Pinokijo“ (Více o táborech na www.taborpinokijo.cz).

Jádro našich celoročních aktivit tvoří v současné době organizování zájmových sportovních kroužků pro děti a mládež se zaměřením na parkour – Parkour Academy Plzeň. Sportovní parkourový klub má svojí základnu v Krašovská aktivity centru Plzeň na adrese Krašovská 30, Plzeň. Dále se věnujeme vzdělávání zejména táborových pracovníků a pořádáme také semináře a kurzy sebeobrany. Více o našich aktivitách se dočtete zde na našich webových stránkách www.avva.cz.

AVVA má sídlo v Plzni na adrese Skupova 2981/4a, PSČ 301 00.  AVVA  je vedena pod sp. zn. U 138 u Krajského soudu v Plzni.

Jsme členem Plzeňské krajské rady dětí a mládeže z.s.  a České gymnastické federace, z. s.