18 ledna, 2022

KE STAŽENÍ

  • Dodatek přihlášky – tábory je povinná příloha k přihlášce na tábor vč. příměstských táborů. Nutno odevzdat při nástupu dítěte na tábor!
  • Posudek o zdravotní způsobilosti – můžete využít, ale postačí i potvrzení na správném formuláři přímo od lékaře, které je platné po dobu 2 let od vystavení
  • Příloha přihlášky_léky a medikace – vyplní pouze rodiče, jejichž děti berou pravidelně léky, např. na alergie apod.