28 prosince, 2017

Přihláška člena Parkour Academy Plzeň

Přihlašování možné již jen dle volných kapacit (viz. Rozvrh hodin) Tréninky zahájeny od 16. 9 2019.

Vnitřní řád Parkour Academy Plzeň: Odesláním přihlášky dáváte najevo svůj souhlas s jeho zněním. Vnitřní řád jsou povinni respektovat všichni účastníci parkourových kroužků, kteří se vyplněním přihlášky stávají členy klubu Parkour Academy Plzeň a jsou povinni platit členské příspěvky.

V rámci jedné úrovně je možné navštěvovat kroužek 2x týdně za zvýhodněnou cenu.
Zadejte celou adresu trvalého bydliště, která bude použita jako fakturační adresa (ulice, č.p., město, PSČ).
Na tuto emailovou adresu vám bude zaslána rekapitulace přihlášky a následně také faktura.
V případě vyzvedávání jinou osobou než zákonnými zástupci dítěte, uveďte, prosím, v následují kolonce jméno a vztah k dítěti, popř. také telefon na tuto/tyto osoby.
Nabízíme možnost objednat publikaci o parkouru za zvýhodněnou cenu 270,- Kč, tričko za zvýhodněnou cenu 230,- Kč. Platí pouze při přihlášení dítěte na kroužek. Předání proběhne na tréninku. Více informací o prokuktech v našem e-shopu https://avva.cz/eshop/. Barvu a velikost trička uveďte do poznámky níže.
Uveďte barvu a velikost trička, pokud ho objednáváte, případně, že si přejete, abychom je nepředávali přímo dítěti, ale vám jako rodiči.
Všichni účastníci lekcí jsou povinni dodržovat Vnitřní řád Parkour Academy. Odesláním přihlášky dává zákonný zástupce souhlas s jeho zněním a dává najevo, že se s ním seznámil a zároveň poučil i své dítě.