Prosinec 28, 2017

Přihláška na kroužek

Přihlašování na šk. rok 2019/2020 bude zahájeno pro stávající členy v polovině srpna a pro ostatní v případě volných kapacit od 1. září 2019. Tréninky začnou 23. 9 2019.

Vnitřní řád Parkour Academy Plzeň: Odesláním přihlášky dáváte najevo svůj souhlas s jeho zněním. Vnitřní řád jsou povinni respektovat všichni účastníci parkourových kroužků, kteří se vyplněním přihlášky stávají členy klubu Parkour Academy Plzeň a jsou povinni platit členské příspěvky.

V rámci jedné úrovně je možné navštěvovat kroužek 2x týdně za zvýhodněnou cenu.
Zadejte celou adresu trvalého bydliště, která bude použita jako fakturační adresa (ulice, č.p., město, PSČ).
Na tuto emailovou adresu vám bude zaslána rekapitulace přihlášky a následně také faktura.
V případě vyzvedávání jinou osobou než zákonnými zástupci dítěte, uveďte, prosím, v následují kolonce jméno a vztah k dítěti, popř. také telefon na tuto/tyto osoby.
Všichni účastníci lekcí jsou povinni dodržovat Vnitřní řád Parkour Academy. Odesláním přihlášky dává zákonný zástupce souhlas s jeho zněním a dává najevo, že se s ním seznámil a zároveň poučil i své dítě.