Prosinec 28, 2017

Výkonnostní stupně

Požadavky na jednotlivé pásky a průběh zkoušek:  Zkouškový řád

Děti získávají silikonové barevně odlišené pásky na ruku po složení příslušných výkonnostních zkoušek zpravidla na konci školního roku. . Nárok na pásek získá dítě na základě složení zkoušky, které se zapisuje do Kartičky člena Parkour Academy. Kartičky děti obdrží nejpozději v den konání první zkoušky a následně je mají po celou dobu členství v Parkour Academy.