28 prosince, 2017

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

V současné době pořádáme pouze jeden kroužek orientálního tance pro žena „PALA MIRAJA“ Více viz samostatná stránka.

Jinak se naplno věnujeme pouze našemu sportovnímu klubu Parkour Academy Plzeň!

Od září 2020 připravujeme v Krašovská aktivity centru Plzeň nový kroužek pro děti s názvem Asasín parkour. Více viz samostatná stránka.