Vnitřní řád Parkour Academy

Všichni účastníci kroužků jsou povinni dodržovat a respektovat Vnitřní řád Parkour Academy. Zákonný zástupce dává odesláním přihlášky svůj souhlas s jeho z něním a prohlašuje, že se s Vnitřním řádem seznámil a poučil i své přihlášené dítě o jeho dodržování. Děkujeme!

Vnitřní řád Parkour Academy

Tento záznam byl publikován v Obecné . Uložit odkaz do záložek.

Napsat komentář