Zahájení tréninků od 12.5.2021!!!

Vážení rodiče, 

konečně Vám můžeme s velkým potěšením oznámit, že se od středy 12. 5. 2021 konečně bude moci rozjet naše tréninková činnost. Mimořádné opatření MZČR umožňují trénovat dětem ve věku 6 až 18 let za následujících omezujících podmínek:

– pouze ve vnějších prostorách, tzn. při nepřízni počasí (velký déšť) se trénink ruší! Sledujte naši FB stránku https://www.facebook.com/parkouracademyplzen, kde bychom zrušení tréninku avizovali.

– nejvýše 30 osob ve skupině, při dodržení podmínek, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 plochy, bez využití vnitřních prostor (šatny apod.),

– před zahájením samotného tréninku provést evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření, a to v rozsahu identifikace účastníků a osoby poskytující služby (jméno, příjmení), jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo) a informace o čase poskytnutí služby (od kdy, do kdy), tuto evidenci jsme povinni uchovávat po dobu 30 dnů od každého jednotlivého tréninku

– doložení negativního testu popř. čestného prohlášení o jeho absolvování či o splnění dalších podmínek dle mimoř. opatření MZ ČR(90 dní od nákazy, 7 dní od negativního PCR testu, ukončené očkování) . Nutno dodat před každým tréninkem! Čestné prohlášení jsme vám zaslali na váš email.

Jak tedy budou tréninky od 12. 5. 2021 vypadat?

1) Skupina BASIC trénink pondělí 16 – 17 hodin (parkour park Krašovská)

2) Skupina LIGHT trénink pondělí 17 – 18 hodin (parkour park Krašovská)

3) Skupina DRILL (týká se i HARDCORE) trénink pondělí 18 – 19 hodin (parkour park Krašovská)  

4) Skupina BASIC trénink středa 16 – 17 hodin (parkour park Krašovská)

5) Skupina LIGHT trénink středa 17 – 18 hodin (parkour park Krašovská)

6) Skupina DRILL (týká se i HARDCORE) trénink středa 18 – 19 hodin (parkour park Krašovská)  

7) Úterní tréninky parkouru v prostorách 4. ZŠ není možné realizovat, tedy vzhledem k celkově menším počtům budou tyto děti moci trénovat společně s ostatními dětmi ve středeční nebo pondělní skupině BASIC od 16 do 17 hodin nebo LIGHT od 17 do 18 hodin v parkour parku Krašovská – prosíme o nahlášení vámi zvoleného náhradního času tréninku do úterý 11.5.!!!

8) Vzhledem ke kolizi s tréninky házené a volejbalu ve Šťáhlavech přesouváme tréninky Šťáhlavických skupin ze čtvrtka na pátek!!! 

BASIC Team Radyně trénink v pátek 16:15 – 17:15 hodin (parkour park Starý Plzenec)

LIGHT Team Radyně trénink v pátek 17:15 – 18:15 hodin (parkour park Starý Plzenec)

9) Platby za zbylou část 2. pololetí nebudeme vybírat. Berte je prosím jako částečnou kompenzaci vámi dříve uhrazených a odpadlých tréninků v 1. pololetí.

10) Během tréninků děti nejsou povinné nosit ochranu úst a nosu. 

Vzhledem ke složitosti situace, žádáme rodiče, aby nám dali obratem vědět, zda se jejich dítě bude tréninkové činnosti za těchto podmínek od 12.5. do konce pololetí účastnit!!!

Tento záznam byl publikován v Obecné . Uložit odkaz do záložek.