Znovu zahájení tréninků parkouru od 11.5.2020!!!

Konečně můžeme oznámit, že tréninky Parkour Academy Plzeň budou obnoveny od pondělí 11.5.2020. Časy tréninků zůstávají zachované, stejně tak tréninkové skupiny.

Tréninky budou probíhat pouze venku na parkourovém hřišti v Krašovská aktivity centru. Vnitřní prostory centra zůstávají pro veřejnost zatím uzavřené, využít bude možné pouze toalety.

Před vstupem dětí na hřiště zajistíme, aby si děti dezinfikovaly ruce. Děti nemusí mít při tréninku roušky, ale v případě vstupu do budovy na toaletu musí roušku či šátek přes ústa a nos mít dle vládního nařízení č. 490/2020. Vzhledem k tomu, že děti do areálu budou muset vstupovat s rouškou a teprve až na místě před zahájením tréninku si roušku budou moci sejmout, je třeba, aby s sebou každé dítě mělo vlastní sáček, do kterého si svou roušku uloží. Trenéři budou mít po dobu tréninku roušku a musí udržovat od dětí odstup 2 m. Stejně tak ostatní osoby v areálu, jejichž počet nesmí překročit 100 osob. Žádáme proto, aby rodiče a další osoby vyzvedávající děti z tréninků do areálu pokud možno nevstupovali (jen na nezbytně nutnou dobu při převzetí dítěte) a neshlukovali se. 

Každé dítě musí doložit před zahájením 1. tréninku trenérovi čestné prohlášení podepsané rodičem.

Tréninky měly v tomto pololetí končit ve středu 17.6.2020, ale vzhledem k situaci je prodloužíme o týden až do 24.6.2020. Stejně tak v září plánujeme tréninky zahájit dříve – již v pondělí 7.9.2020.

Tento záznam byl publikován v Obecné . Uložit odkaz do záložek.